Εύκολο σκανάρισμα

Το σκανάρισμα των καναλιών μέσω του Vision έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που γινόταν το καθιερωμένο σκανάρισμα των καναλιών. Μέσω των ρυθμίσεων, ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει την περιοχή στην οποία βρίσκεται και να φορτωθούν τα ψηφιακά κανάλια που εκπέμπονται από εκείνη την περιοχή.

Στη συνέχεια προστίθενται αυτόματα στην λίστα των ψηφιακών καναλιών και τα υπόλοιπα κανάλια μέσω της ροής τους στο διαδίκτυο, συμπληρώνοντας την λίστα των καναλιών.