Και άλλα πολλά !

Γονικός Έλεγχος

Μέσω των ρυθμίσεων, δίνεται η επιλογή να κλειδώσει με PIN η λειτουργία της τηλεόρασης, καθώς και να μείνει ενεργή η τηλεόραση για συγκεκριμένο (προκαθορισμένο από τον χρήστη) χρονικό περιθώριο, μέχρι να ξαναζητηθεί ο κωδικός.

Ρύθμιση του προγράμματος της τηλεόρασης

Υπάρχει επιλογή στις ρυθμίσεις, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει την φόρτωση του προγράμματος της τηλεόρασης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενο που θα προβληθεί από το εκάστοτε κανάλι. Ακόμα μπορεί να ρυθμίσει και την περίοδο την οποία θα φορτώνει, δηλαδή αν θα προβάλλει το πρόγραμμα για τις επόμενες δύο μέρες, τρεις μέρες, κτλ.

Επιλογές σχετικά με τον τρόπο αναπαραγωγής της τηλεόρασης

Ο τρόπος που θα γίνεται η αναπαραγωγή της ζωντανής τηλεόρασης μπορεί να παραμετροποιηθεί από τον χρήστη. Δίνεται η δυνατότητα μόλις επιλεχθεί ένα κανάλι να γίνεται προβολή σε ελαχιστοποίηση είτε σε πλήρη οθόνη, ώστε ο χρήστης να ελέγχει πιο γρήγορα αν επιθυμεί να παρακολουθήσει προβαλλόμενο περιεχόμενο. Ακόμα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θέλει η συσκευή με την έναρξή της να ανοίγει στο τελευταίο κανάλι που παρακολούθησε ή να ανοίγει στο αρχικό μενού.

Εγγραφή του προγράμματος της τηλεόρασης

Μέσω του Vision, δίνεται η επιλογή να κάνετε εγγραφή του προβαλλόμενου προγράμματος στην τηλεόραση ή να προγραμματίσετε να γίνει εγγραφή ενός μελλοντικού προγράμματος.

Και αυτά δεν είναι τίποτα !

Κομμάτι της φιλοσοφίας μας είναι να βελτιώνουμε συνέχεια το προϊόν μας με πρωτοτυπίες που διευκολύνουν και ψυχαγωγούν το κοινό, αλλά και να δεχόμαστε προτάσεις για νέα χαρακτηριστικά.