Έπειτα από επικοινωνία με κάποιους πρώτους πελάτες, συνειδητοποιήσαμε ότι η λειτουργία και ο σκοπός του Vision, μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Κατά κύριο λόγο, είχαμε ερωτήσεις σχετικά με περιοχές που έχουν ασθενές σήμα ή Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν χωρίς ιδιαίτερο κόπο να δουν τα ελληνικά κανάλια. Έτσι, μέρος των ρυθμίσεων του Vision θα μπορούσε να αποτελέσει η επιλογή αποκλειστικής προβολής καναλιών μέσω ίντερνετ αντί για συνδυασμό ψηφιακής και διαδικτυακής λήψης.