Ψηφιακά Κανάλια

Η πρωτοτυπία του Vision στηρίζεται στο γεγονός οτι συνδυάζει σε μία λίστα τα κανάλια που εκπέμπονται ψηφιακά με αυτά που εκπέμπονται μέσω διαδικτυακών ροών. Ο ψηφιακός δέκτης που έχει το Vision, του επιτρέπει να αναζητά και να φορτώνει εύκολα και απλά τα κανάλια που έχουν άδεια πανελλαδικής εκπομπής, αλλά και αυτά που θα αποκτήσουν άδεις περιφερειακής εκπομπής. Όσον αφορά την εμπειρία του χρήστη με αυτά τα κανάλια, θα διατηρηθεί η ίδια εμπειρία της τηλεόρασης που ήδη απολάμβαναν οι χρήστες μέσω του αποκωδικοποιητή τους, αλλά με πολλές βελτιώσεις και πρωτοτυπίες.